Chuyển quang cáp đồng trục 02 kênh 1080P

1,950,000