"

Chuyển quang cáp đồng trục 04 kênh 1080P

4,195,000