Hướng dẫn bấm đầu fast connector

Bài viết hướng dẫn bấm đầu fast connector SC/UPC trên cáp quang thuê bao 1 lõi ( cáp bọc chặt 1 lõi)

Chuẩn bị công cụ : Dao cắt sợi quang, kìm tuốt lõi quang, kìm tách vỏ cáp bọc chặt, thước đo sợi quang, đầu fast connector, cáp quang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *