Đầu ghi AHD 04 kênh HI7804TR-LM

1,390,000 1,259,000