Đầu chuyển jack nguồn DC từ 5.5mm ra 3.5mm

25,999