"

Cáp đồng trục có sợi nguồn ( giá 1 mét cắt lẻ)

10,000