Danh mục

Chuyên mục: Chính Sách Bảo Hành

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành theo qui định của Thành Trung CCTV. Chúng tôi chỉ bảo hành những hỏng hóc liên quan tới chất lượng sản phẩm 1. Điều kiện bảo hành : Chính sách bảo hành – Thiết bị đang trong thời gian bảo hành, thời hạn này được ghi trên tem bảo hành bảo hành
Xem tiếp